Chính sách quyền riêng tư Chính sách quyền riêng tư

Ngô Văn Hiệp xây dựng ứng dụng Tra Cứu Phạt Nguội 247 như một ứng dụng miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi Ngô Văn Hiệp miễn phí và được sử dụng như là.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về chính sách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân Thông tin nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến vấn đề này chính sách. Thông tin cá nhân mà tôi thu thập là được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những người được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại Trà Cứu Phạt Nguội 247 trừ khi có quy định khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định thông tin có thể nhận dạng được. Thông tin đó Yêu cầu của tôi sẽ được lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được tôi thu thập dưới bất kỳ hình thức nào.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng

Dữ liệu nhật ký

< p> Tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của tôi trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng Tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua bên thứ ba sản phẩm) trên điện thoại của bạn có tên là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm các thông tin như giao thức Internet của thiết bị của bạn địa chỉ (“IP”), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của tôi, ngày và giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các thông tin khác số liệu thống kê.

Cookie

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu được thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi tới trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và đang được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi tới thiết bị của bạn. nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số cookie các phần của Dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Tôi có thể thuê các công ty bên thứ ba và cá nhân vì những lý do sau:

Tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của họ Thông tin. Lý do là để thực hiện nhiệm vụ được giao họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng cho mục đích thương mại phương tiện có thể chấp nhận được để bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp nào truyền qua internet, hoặc phương pháp điện tử bộ lưu trữ an toàn và đáng tin cậy 100% và tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Liên kết tới các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn bấm vào một liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Ghi chú rằng những trang web bên ngoài này không phải do tôi điều hành. Vì vậy, tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của các trang web này. tôi có không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào hoặc dịch vụ.

Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Tôi không cố ý thu thập cá nhân thông tin có thể nhận dạng được của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp Tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp tôi với thông tin cá nhân, tôi ngay lập tức xóa cái này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với tôi để Tôi sẽ có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi từ thỉnh thoảng. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ đối với bất kỳ thay đổi nào. Tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 17-10-2023

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào về tôi Chính sách bảo mật, đừng ngần ngại liên hệ với tôi theo địa chỉ [email protected].